Kontakt

Nadace Alterra (www.alterra.cz)
Jagellonská 1, 130 00 Praha 3
IČO: 26 555816 DIČ: CZ26555816
číslo účtu: 204 661 660/0600
Facebook Alterra

V současné době tvoří tým Alterry pět dobrovolnic.

Barbora Nováková

Zakladatelkou organizace „Alterra“ je Barbora Krejčí (barbora@alterra.cz).

Barbora Krejčí studovala na Pedagogické fakultě UK – obor Speciální pedagogika, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – obor Andragogika a personální řízení, PVŠPS obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a má úplné psychoterapeutické vzdělání. Pracuje jako poradenský psychoterapeut a od roku 1996 se věnuje práci v neziskovém sektoru. Barbora Krejčí se věnuje činnosti v neziskovém sektoru zaměřeném na pomáhající profese, lektorské činnosti, kromě jiného i  dlouhodobě působila v zahraničí při tréningu záchranných týmů.


  • Markéta Pěchoučková marketa@alterra.cz
  • Dana Benediktová dana@alterra.cz
  • Pavla Kokaislová kokaislova@pef.czu.cz
  • Světlana Kerimbeková – dobrovolnice Alterry v Biškeku

Čestné členství

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

kokaisl

Absolvent České zemědělské univerzity v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dizertaci obhájil na oboru etnologie FF UK. Během svého doktorského studia vedl katedru sociálních věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, nyní vyučuje na katedře psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU. Je garantem oboru Hospodářská a kulturní studia a členem oborové rady Etnologie na Filosofické fakultě UK v Praze. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří kulturní antropologie, transformace společnosti, geografie náboženství a metodologie ve společenskovědním výzkumu.

Petr Kokaisl is graduated from the Czech Agricultural University in Prague and from the Faculty of Arts of the Charles University. He defended his thesis at the department of etnology at the Faculty of Arts of the Charles University. During his doctor’s studies he directed the department of social sciences at the University of Pardubice; at present he teaches at the department of psychology of the Faculty of Economics of the Czech Agricultural University. He supervises the subject of Economic and Cultural Studies. His research is aimed at cultural anthropology, transformation of the society, geography of religion, methodology in social sciences. He also teaches the subject „Transformation of Central Asia“ at the Centre of historic science and modern history at the Faculty of Philosophy of the West-Bohemian University in Pilsen.

Петр Кокайсл окончил Чешский Сельскохозяйственный Университет в Праге и Философский Факультет Карлова Университета. Диссертация, которую защищал на Философском Факультете Карлова Университета, относилась к специальности этнологии. В течение своего докторского изучения заведовал кафедрой социальных наук Факультета гуманитных наук Университета в городе Пардубице. В настоящее время преподаёт на кафедре психологии производственно-экономического факультета Чешского Сельскохозяйственного Университета. Он является гарантом специальности Экономические и культурные науки. Во своей исследовательской деятельности он сосредоточится прежде всего на область культурной антропологии, трансформации общества, географического распространения веры и на область методологии в общественно-научном исследовании. Он тоже работает в Центре исторических наук и новой истории на Философском Факультете Западочешского Университета в городе Плзень, где преподаёт предмет Трансформация Средней Азии.

 

Marat Djambaev

Djambaev

Marat se narodil v Biškeku v roce 1980 do rodiny učitelů. Když mu bylo pět let, přestěhovala se celá rodina na jih Kyrgyzstánu do města Ala-Buka, města, ve kterém se mísí různé národnosti zemí bývalého Sovětského Svazu.
Marat do 15 let studoval na základní škole v ruštině. Po rozpadu Sovětského svazu se znovu otevřely školy v kyrgyzštině. Ve studiích dále již pokračoval na škole v Biškeku ve svém mateřském jazyce. Vystudoval obor Politologie na Kyrgyzské Národní Univerzitě v Biškeku. V roce 2003 ukončil studium Mezinárodních práv na Mezinárodní Univerzitě v Biškeku. V roce 2005 přijel do České republiky jako vládní stipendista, rok studoval češtinu v “Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze“ v Poděbradech. Po ukončení kurzu pokračoval studiem na Univerzitě v Praze na Fakultě Sociálních věd v doktorském studium v oboru Veřejná a Sociální Politika.
V době, kdy žil v Čechách, spolupracoval s neziskovými organizacemi v Kyrgyzstánu.
V 2010 se vrátil do Kyrgyzstánu a pracoval ve Fondu Soros, jako hlavní manager projektu na podporu nových technologii na venkově.
Od roku 2012 pracuje v mezinárodní společnosti International Youth foundation , která je zaměřena na rozvoj vzdělání a zaměstnání mladých lidí z venkovských oblastí Kyrgyzstánu.
Stále spolupracuje s českými společnostmi.
Je ženatý a má dvě děti.

Asel Djanbaeva

Djanbaeva

Asel je Maratovou mladší sestrou. V současnosti je studentkou doktorského programu Regionální a sociální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V Praze žije téměř 4 roky. V Kyrgyzstánu vystudovala Kulturní antropologii a pracovala u návrhářky Tatiany Vorotnikovy – která je známá jako výtvarnice, věnující se práci s motivy tradičního kyrgyzského kroje, používání starých tkanin a plsti.
Asel se věnuje studiu současné kyrgyzské společnosti a genderovým otázkám.