Cíle organizace

 

Země Střední Asie jsou pro obyvatele Evropy často velkou neznámou. Ti starší si mlhavě pamatují informace o nich ze své školní výuky, kdy byly tyto země součástí Svazu sovětských socialistických republik. Ti mladší mohou mít povědomí o možnosti turistiky a horolezectví v těchto krajinách. Země Střední Asie jsou přírodou překrásné, kulturou uchvacující a lidmi vlídné a pohostinné. Po rozpadu SSSR se však potýkají s obrovskými těžkostmi, které zasahují do základní existence jejich obyvatel.

Na mnoha místech je nedostupný či nedostačující zdravotní systém, sociální péče v podstatě neexistuje, vzrůstá chudoba, mnozí lidé žijí ve skutečné bídě, v některých regionech vzrůstá negramotnost.

Cílem organizace Alterra je obrátit pozornost k této fascinující – a rozlohou nemalé části světa, k jejím krásám, ale také k jejím potřebám. Proto se organizace Alterra věnuje těmto aktivitám:

1. Na území ČR

  • Akce zaměřené na zprostředkování středoasijské kultury občanům ČR.

2. Na území Střední Asie

  • Konkrétní materiální podpora ústavům sociální péče, dětským domovům a školám, podpora konkrétních studentů.

Cile-organizace