Aktuality

Aktuality

Spolupracovnice Alterry z Biškeku Světlana dostala od Alterry v prosinci 2015 při návštěvě Prahy 7000 Kč (280 dolarů) pro Dětský domov pro hluché a slepé děti. Peníze začátkem ledna předala a s učitely školy zakoupila:

1. pro hluché děti 2 koberce (jeden do dívčího pokoje a jeden do chlapeckého pokoje) a také sluchátka pro práci s počítačem.

2. pro slepé děti zakoupili náplně do tiskárny, kterou už dříve obdrželi od Alterry. Náplně jim došly v létě 2015 a oni tiskárnu nemohli dále využívat, protože náplň do tiskárny je v Kyrgyzstánu příliš drahá. Teď mohou darovanou tiskárnu znovu využívat.

Všichni měli velkou radost a moc a moc děkují všem dárcům! facebook


 

Již tento víkend (28.-29. 11. 2015) se bude v Národním domě na Smíchově konat další ročník cestovatelského festivalu Kolem světa, na němž v neděli v 11.30 vystoupí i naše taneční skupina Alterra! Přijďte se podívat a nasát vůni dálek! facebook


 

V úterý 24. listopadu 2015 od 18:30 se konala v Komunitním centru sv. Prokopa na Praze 13 (u metra Hůrka) přednáška doc. Ing. PhDr. Petra Kokaisla, Ph.D.

O zemích a lidech Střední Asie (muslimové a křesťané) facebook


Návštěva v internátní škole pro nevidomé a slabozraké děti v Biškeku.

Naše spolupracovnice Světlana Kerimbeková – dobrovolnice Alterry v Biškeku – navštívila 13. listopadu 2015 speciální internátní školu pro nevidomé a zrakově postižené děti.  facebook

Internátní školu navštěvují postižení se zrakovým postižením ve věku od 7 do 19 let.
Společně s hlavním postižením má zhruba třetina studentů další onemocnění: mentální postižení, vady řeči, nedoslýchavost, mozková obrna, atd.
V současnosti navštěvuje školu 220 studentů (128 chlapců a 92 dívek). Ve škole mají 20 tříd a 17 specializovaných skupin. 181 studentů bydlí v internátu a 39 studentů jejich rodiče každodenně přivážejí.

Již zaslaná tiskárna používaná pro přípravu vizuálních pomůcek a letáků momentálně nefunguje, protože je třeba koupit nový toner za zhruba 50 USD a momentálně tyto peníze nemají.
Zaslaná tiskárna Braillova písma funguje a používá se.
Pokud by měla Alterra možnost zaslat nějaké další pomůcky, pak momentálně jsou nejvíce zapotřebí elektronické lupy, případně elektronické projektory.
Od Japonců dostali jeden Braillský displej (speciální přídavné zařízení k počítači, které zobrazuje informace z počítače v bodovém písmu), ale pro potřeby školy je to velice málo. Cena displeje je ovšem velmi vysoká – v Čechách je to od 130.000 Kč do 250.000 Kč.

Ředitelka Kaliman Ursetova (Калиман Урсеитова) pozdravuje z Biškeku a děkuje za jakoukoli pomoc.

Pomůcky, které už ve škole díky darům Alterry používají:

IMG-20151113-WA0022 IMG-20151113-WA0023 IMG-20151113-WA0016 IMG-20151113-WA0017 IMG-20151113-WA0018 IMG-20151113-WA0019 IMG-20151113-WA0020 IMG-20151113-WA0021

Protože je hned vedle internátu pro slepé děti i škola pro hluché děti, ředitelka této školy požádala Světlanu, zda by nám mohla předat i její prosbu:

Jedním z hlavních úkolů ve vzdělávání neslyšících studentů je rozvoj zbytků jejich sluchového vnímání. Na to existuje celá řada, bohužel poměrně drahých, pomůcek.
Proto prosíme o pomoc při získávání:
1. Stacionární zesilovací aparatury
2. Individuální zesilovací aparáty
3. Audiometr pro přesné určení sluchové citlivosti

Za vaši pomoc předem mnohokrát děkuji.

Каныкей Джаманбаева, ředitelka školy